Affärsområde Legal

Affärsområde Legal

Tjänster inom inköp och upphandling bedrivs i hela Sverige av bolaget Infra Action Legal.

Referensuppdrag

Kontaktpersoner

Johan Widmark

Johan Widmark

VD Infra Action Legal

Jonny Ryentorp

Jonny Ryentorp

Partner Infra Action Legal