Logistikparken Sundsvall, ett projekt i miljardklassen som håller budget och blir klar tidigare än planerat!

Logistikparken Sundsvall, ett projekt i miljardklassen som håller budget och blir klar tidigare än planerat!

Vi är flera medarbetare från Infraaction som varit delaktiga i projektet Sundsvalls logistikpark. Logistikparken är en ny kombiterminal som möjliggör att man kan flytta gods mellan väg-, järnväg och sjöfart. Med logistikytor i anslutning till terminalen skapas möjligheter för logistikföretag att utvecklas i Sundsvall med till exempel lager, montering, sortering, tull och terminalverksamhet. Just nu har projektet fått stor uppmärksamhet just för att det är ett lyckat samverkansprojekt. Budgeten för projektet är 785 miljoner och i dagsläget ser det ut att sluta på runt 770 miljoner. Dessutom blir projektet klart nästan ett år tidigare än planerat. Att ett miljardprojekt lyckas komma under budget och arbeta in tid, samtidigt som man bygger mer än vad som var planerat, är ovanligt och just därför har det varit många intresserade.

 

Nyligen har projektet haft besök av både kommuner och statliga myndigheter såsom Trafikverket, då i form av nuvarande GD Roberto Maiorana:

 

Vi är stolta över att det är så många från Infraaction som varit med och bidragit till detta lyckade projekt. Dessutom är detta ett projekt som är CEEQUAL hållbarhets certifierat, vilket visar på att man aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor i alla led.