KMA/HMSQ
KMA/HMSQ
KMA/HMSQ

KMA (Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljö) och HMSQ (hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet) är breda begrepp och Infra Actions tjänsteutbud omfattar allt från systematiskt arbetsmiljöarbete, interna- och externa revisioner, arbetsmiljö, dokumenthantering, datasamordning, arbete med riskanalyser, dokumentation av rutiner samt optimering och uppföljning av arbetssätt.

Infra Action erbjuder tjänster till allt från små entreprenörer, kommunala bolag till stora privata företag.

Vi på Infra Action har stor kunskap och erfarenhet av att leda och stötta företag och projekt. Vi har alltid projektets bästa för ögonen och tar oss an uppdrag med stort engagemang.

“Med Infra Action får du action i ditt projekt!”

Här nedan kan du läsa om ett urval av våra projekt