Byggledning
Byggledning
Byggledning

Byggledning

Byggledning innebär att leda utförandet av ett projekt. Som byggledare är vi kundens och byggherrens förlängda arm i relationen med entreprenören och driver på så sätt projekten genom byggskedet. När du anlitar Infra Action för byggledning säkerställer du att kravställningen på entreprenören och uppföljning av densamma gällande tid, kvalité, miljö och arbetsmiljö följer projektets ramar.

Vi på Infra Action har stor kunskap och erfarenhet av byggledning i allt ifrån mindre till mycket stora och komplexa bygg- och infrastrukturprojekt. Vi tar oss alltid an uppdrag med stort engagemang och med projektets bästa för ögonen. Genom både vårt interna samarbete och vårt externa nätverk med specialister kan vi säkerställa viktig kompetens och hjälpa beställaren med resurstillsättning om behovet finns i projektet.

“Med Infra Action får du action i ditt projekt!”

Här nedan kan du läsa om ett urval av våra projekt