Projektledning
Projektledning
Projektledning

Projektledning

Projektledning är ett brett begrepp som kan innefatta uppdrag som bland annat projektledare, delprojektledare, projektkoordinator och samordningsansvarig. Gemensamt för dessa tjänster är att konsulten har ett ansvar för att driva projektet framåt inom de ramar som är framtagna av eller tillsammans med kunden. När du anlitar Infra Action för tjänster inom projektledning säkerställer du att projektet drivs och administreras målinriktat med stort engagemang och kompetens.

Vi på Infra Action har stor kunskap och erfarenhet av att projektleda allt ifrån mindre till mycket stora och komplexa bygg- och infrastrukturprojekt. Vi tar oss alltid an uppdrag med stort engagemang och med projektets bästa för ögonen. Genom både vårt interna samarbete och vårt externa nätverk med specialister kan vi säkerställa viktig kompetens och hjälpa beställaren med resurstillsättning om behovet finns i projektet.

“Med Infra Action får du action i ditt projekt!”

Här nedan kan du läsa om ett urval av våra projekt