Projekt Skandiaporten

Projekt Skandiaporten

En strategiskt viktig hamn
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en viktig port för den svenska och skandinaviska marknaden. Nära 30 procent av svensk utrikeshandel och omkring 50 % av all svensk containertrafik passerar genom hamnen. Det svenska näringslivet har ett stort behov av effektiva och tillförlitliga transporter och den transoceana direktsjöfarten är därför strategiskt viktig. Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot de största containerfartygen som trafikerar rutten mellan Europa och Fjärran Östern.
Syfte med planerade åtgärder
Utvecklingen inom sjöfarten går mot allt större fartyg vilket ställer krav på ökat djup och manöverutrymme. Dagens djup i farleden in till Göteborg och djupet i Skandiahamnens hamnbassäng är idag begränsande faktorer och de största fartygen kan endast trafikera lastade till omkring hälften. Farleden behöver därför breddas, fördjupas och rätas ut och vid Skandiahamnen behöver hamnbassängen fördjupas och kajen förstärkas.
Projekt Skandiaporten
Projekt Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Göteborgs Hamn AB och Trafikverket. Sjöfartsverket planerar att fördjupa och bredda den norra farleden samt att utöka vändzonen söder om Skandiahamnen. Farledsåtgärderna dimensioneras för fartyg som mäter 430 x 65 meter och med ett maximalt djupgående för fartygen på upp till 17,5 meter. Utöver muddringsarbetena behöver också elva befintliga farledsutmärkningar flyttas till nytt läge och en ny kantfyr ska byggas vid Vipeskär. Beräknad muddringsvolym uppgår till cirka 13 miljoner tfm3 varav cirka 400 000 tfm3 utgör berg. Göteborgs Hamn AB genomför kajförstärkningar i Skandiahamnen och muddring i hamnbassängen (50 m ut i vattnet räknat från kajkant).
InfraAction
InfraAction bidrar till Skandiaporten med projektledning för Sjöfartsverkets delar. Uppdraget innebär att driva projektet framåt i samverkan med Göteborgs Hamn och Trafikverket.

Vi på InfraAction är stolta över att vara en del av projektet som framtidssäkrar farleden in till Göteborg för världens största containerfartyg.