Besiktningar

Besiktningar

Infra Action har lång erfarenhet av att erbjuda besiktningstjänster från både små och stora projekt och vi har ett antal avtal där besiktningstjänster kontinuerligt avropas.

Exempel på besiktningar som vi gjort senaste året är:
Besiktning med drönare av fyrar mm åt Sjöfartsverket. Genom att använda drönare slipper man byggandet av ställningar som både kan skada konstruktionen, ta tid att bygga, vara kostsamt samt utgöra en arbetsmiljörisk.
Besiktning av vägar, broar och järnväg åt Trafikverket. Här har vi flera olika besiktningsavtal och utför både fortlöpande entreprenadbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar. Vi har under 2021 besiktigat i alla Sveriges nordligaste län, bl.a. Högakustenbron, bron över Sundsvallsfjärden, Strömsundsbron och Frösöbron i Jämtland plus att vi är besiktningsorganisation i projektet Västra länken i Umeå och i järnvägsprojekten Maland Tunadalspåret och Bergsåker triangelspår. Vad gäller besiktning av vägar så har vi besiktat flera hundra mil väg i dessa län, senast fortlöpande och slutbesiktning av nya E14 väster om Sundsvall.
Besiktning åt Svenska Kraftnät. Bl.a. mark, bygg, starkström, geoteknik, och stål i flera olika projekt.
Besiktning av fiber. Inom fiber har vi en certifierad besiktningsman som besiktigar fiberanslutningar.
Besiktning av vindkraftpark. Här är vi besiktningssamordnare och ser till att besiktningarna utförs enligt plan genom hela projektet.
Besiktning av ombyggnation. Under året har det bland annat besiktigats ett fängelse som var i behov av ombyggnation.
Besiktning av nybyggnation. Under året har vi bl.a. varit besiktningsorganisation åt Thorengruppen i Umeå där Umeås nya idrottskomplex, Thoren Arena byggts.

Infra Action har även ett stort nätverk av underkonsulter som vi arbetar tillsammans med i våra besiktningsorganisationer inom flera teknikområden.
Infra Action är ett värderingsstyrt ingenjörsföretag med stora ambitioner. Många av oss som arbetar på Infra Action har lång erfarenhet från olika delar av branschen och drivs av ett engagemang att bidra till ett modernt och nytt byggande. Detta åstadkommer vi genom att med våra värderingar och erfarenheter som grund bidra med action, kunskaper och nytänkande i de projekt vi är en del av.