Om Infra Action
Om Infra Action
Om Infra Action

Om Infra Action

Infra Action är ett värderingsstyrt ingenjörsföretag med stora ambitioner. Många av oss som arbetar på Infra Action har lång erfarenhet från olika delar av branschen och drivs av ett engagemang att bidra till ett modernt och nytt byggande. Detta åstadkommer vi genom att med våra värderingar och erfarenheter som grund bidra med action, kunskaper och nytänkande i de projekt vi är en del av.

Infra actions historia

Infra Actions historia går tillbaka till 2017, då konsultbolaget med fokus på beställarstöd inom infrastrukturmarknaden startades. Under sommaren 2018 växte formerna för den nystartade koncernen fram. Verksamheten drog då igång med kraft i form av fyra dotterbolag med kontor i Falun, Gävle, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Östersund.

Redan vid 2018 års slut var vi ca 20 medarbetare. Under 2019 tillkom ytterligare två dotterbolag och vi öppnade kontor i Arvika, Karlstad, Åre och Umeå. Antalet medarbetare växte till 55. Under 2020 öppnades kontor i Luleå, Sollefteå och Torsby. I november 2020 passerade koncernens omsättning 100 miljoner kronor för året och antalet medarbetare växte till 80 vid årets slut. År 2021 passerade vi 100 medarbetare och rekryterade bland annat nyckelpersoner för tjänster inom beställarstöd på elkraftsmarknaden. Detta är nu ett viktigt marknadsområde för Infra Action. Vi öppnade även ett flertal nya kontor.

Koncernen består av ett moderbolag med Magnus Trollius, Otto Stenvall, Martin Nilsson och Camilla Sjöstrand som delägare och sex dotterbolag med strategiska delägare. I dagsläget är vi närmare 100 medarbetare och tillväxten fortsätter. 

Våra värderingar - A Good Culture

I största allmänhet:

 • Pålitliga – etiskt hållbara
 • Ständig utveckling – Action!
 • Skoj – men inte lattjo
 • Engagerade

Hur vi är gentemot varandra:

 • Hjälps åt och respekterar varandra
 • Tar hand om varandra – ser människan
 • Jämställda, verkar för social hänsyn och inkludering

VI möter vår omvärld med:

 • Enkelhet – utan slarvighet
 • Sparsamhet och hållbarhet
 • Mervärde långt över kostnaden
 • Långsiktighet