Regioner
Regioner
Regioner

Regioner

Infra Action verkar inom hela Sverige. Vår organisation är uppdelad geografiskt i tre regioner och i varje region ansvarar ett eller flera dotterbolag för verksamheten. Samtliga regioner erbjuder tjänster inom beställarstöd vad det gäller bygg- och infrastrukturprojekt.

Infra Action har även ett nationellt affärsområde, Legal, som erbjuder tjänster inom inköp och upphandling.

Besök respektive regions sida: