Om Infra Action
Om Infra Action
Om Infra Action

Om Infra Action

Infra Action är ett värderingsstyrt ingenjörsföretag med stora ambitioner. Många av oss som arbetar på Infra Action har lång erfarenhet från olika delar av branschen och drivs av ett engagemang att bidra till ett modernt och nytt byggande. Detta åstadkommer vi genom att med våra värderingar och erfarenheter som grund bidra med action, kunskaper och nytänkande i de projekt vi är en del av.

Infra actions historia

Infra Action startades under 2017 av Magnus Trollius. Sommaren 2018 tog formerna för det nya Infra Action fart. Martin Nilsson och Otto Stenvall tillkom som delägare och det startades ett flertal kontor som genast började växa. Kontor fanns i början av 2019 i Göteborg, Stockholm, Falun, Gävle, Sundsvall och Östersund. Under 2019 tillkom även kontor i Umeå, Åre, Karlstad samt Arvika och när året var slut bestod Infra Action av 55 medarbetare. Under 2020 fortsätter tillväxten och Infra Action är nu närmare 90 medarbetare.

Våra värderingar - A Good Culture

I största allmänhet:

 • Pålitliga – etiskt hållbara
 • Ständig utveckling – Action!
 • Skoj – men inte lattjo
 • Engagerade

Hur vi är gentemot varandra:

 • Hjälps åt och respekterar varandra
 • Tar hand om varandra – ser människan
 • Jämställda, verkar för social hänsyn och inkludering

VI möter vår omvärld med:

 • Enkelhet – utan slarvighet
 • Sparsamhet och hållbarhet
 • Mervärde långt över kostnaden
 • Långsiktighet

Infra Actions Utveckling

2017

Augusti 

Infra Action grundas.

2018

Augusti 

Kontor öppnas i Göteborg, Gävle, Falun, Sundsvall och Stockholm.

Oktober 

Kontor öppnas i Östersund.

2019

Mars 

Infra Action Legal startas med tjänsteerbjudande kring inköp, upphandling och juridik.

April 

Kontor öppnas i Umeå och Åre.

September 

Kontor öppnas i Arvika.