Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

”Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet.

Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Den kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.

Med halverade resetider krymper avståndet mellan Norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen och invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

Infra action med Jimmy Heikkilä och Magnus Ringlöv i spetsen är med som projekteringsledare i detta projekt.”