Vi är med och rustar upp elnätet!

Förnyelse av 220 kV transmissionsnätsledning i Torpshammar, Ånge kommun

Vi är med och rustar upp elnätet!

Den gamla 220 kV transmissionsnätsledningen mellan Torpshammar kraftstation och avgrening Torpshammar har behövt förnyas för att möta kraven på ett starkare transmissionsnät. Den nya ledningen har till största del byggts i den befintliga ledningsgatan.
Den aktuella sträckan är ca 9 km lång och passerar öster om samhället Torpshammar och korsar både Ljungan och Gimån. Den byggs i stål, till skillnad mot den gamla som uppfördes i trä. Det gör att den nya ledningen kan ha ett längre spann mellan stolparna, vilket minskar antalet stolpplatser till 37 jämfört med tidigare 48.
Ledningen togs i drift år 1943 och har således uppnått en ålder på 73 år. Vid statusbedömning av ledningen uppmärksammades att stolpar och topplina hade passerat sin beräknade tekniska livslängd och inte uppfyllde dagens säkerhetskrav.
Genom att förnya ledningen kan den el som produceras idag tas tillvara bättre. Det innebär också bättre avbrottsmöjligheter och säkrare drift. I och med att den nya ledningen dessutom till största del byggts i samma ledningsgata som den gamla har intrånget minimerats.
Den nya ledningen planeras tas i drift i slutet av november 2022 och hela projektet beräknas vara klart i slutet av året.