Det behövs fiber till nästan allt!

Det behövs fiber till nästan allt!

Infra Action har lång erfarenhet av att erbjuda besiktningstjänster från både små och stora projekt. En ny tjänst gällande besiktningar är att vi nu även utför besiktningar av fibernät. Dagens samhälle ställer höga krav på en robust, driftsäker och hållbar digital infrastruktur. Vi på Infra Action har certifierade besiktningsmän för robust fiber. Certifieringen bygger på en gemensam branschstandard för hur fibernät ska anläggas på ett robust sätt.

– Att vara certifierade är en kvalitetssäkring, det visar att vi har full koll på de anvisningar som Robust Fiber arbetat fram. Genom att involvera en certifierad besiktningsman redan från byggstart samt att utföra stickprover under tiden bygget pågår gör att man kan uppnå en god kvalitet genom hela projektet, något som skapar bra förutsättningar inför en slutbesiktning och ett robust nät. säger Matilda Westerlund.

Vill du veta mer om hur du går vidare för att besikta ditt fibernät?

Kontakta Matilda Westerlund, Certifierad besiktningsman 072–4021054