Infra Action och den gröna omställningen.

Vi är många konsulter på Infra Action som på ett eller annat sätt bidrar till den gröna omställningen.

Infra Action och den gröna omställningen.

Vi medverkar sedan flera år tillbaka i förverkligandet av ett antal vindkraftparker, med beställarstödsroller som projektledare, byggledare, inom hälsa, miljö, arbetsmiljö och kvalitet samt med genomförandet av entreprenadbesiktningar.

Då Svenska Kraftnät, som är vår näst största kund, står inför utmaningen att bygga ut stamnätet för att förverkliga den stora, gröna omställningen, så bidrar vi med en tvåsiffrig och växande skara konsulter i beställarstödsroller i pågående uppdrag.

Infra Action arbetar också inom den egna verksamheten med hållbarhet på flera olika sätt. Ett exempel är att vi ställt om en stor del av fordonsflottan till rena elbilar för att minimera koldioxidavtrycket för våra tjänster.

Men värt att tänka på är att den grönaste energin är den vi inte använder.