Northvolt

Infra Action är med och bidrar till en hållbar framtid.

Northvolt

Infra Actions logga syns nu på Northvolt Ett i Skellefteå där framtidens energi kommer skapas. Fabriken blir Europas största batterifabrik med tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. Industriområdet är lika stort som 40 fotbollsplaner och Northvolt Ett kommer att generera cirka 3000 arbetstillfällen i Skellefteå. Infra Action bistår Northvolt med stöd inom hälsa, säkerhet och miljö både inom byggnationen av fabriken samt inför kommande produktion. Genom vår kompetens och erfarenhet bidrar vi till en säkrare och mer hållbar arbetsplats. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara färdigställd 2025.