I projektet Anslutning Södra Gunsta hanterar vi utmaningar både över och under grundvattenytan

I projektet Anslutning Södra Gunsta hanterar vi utmaningar både över och under grundvattenytan

Anslutning Södra Gunsta är ett projekt där Trafikverket bygger en ny cirkulationsplats åt Uppsala kommun för att möjliggöra en anslutning med hög kapacitet till det nya bostadsområdet Södra Gunsta. Området som idag till stor del består av skog ska bli en sprudlande närförort med 1000-1500 nya bostäder när det är fullt utbyggt. I projektet byter vi även ut en gammal gångtunnel i korrugerad plåt till en ljus och fräsch betongtunnel, samt anlägger två nya busshållplatser. Projektet har flera utmaningar: den befintliga vägen ska under arbetet ha full framkomlighet i båda riktningarna, samtidigt som vi ska möjliggöra en säker passage för gående. Vi ska sänka grundvattnet för att kunna anlägga den nya tunneln, och det finns en museijärnväg som passerar precis söder om vårt arbetsområde. Dessutom grundläggs allt detta på lera, varför stora delar av vägen byggs på lättfyll.

Infra Actions uppdrag i projektet är att agera byggledare och byggplatsuppföljare under den projekterande konsulten Sweco Civil AB. Detta innebär att vi blir ”spindeln i nätet” mellan projektör, entreprenör och beställare. Det dagliga arbetet rör allt från kvalitetsuppföljning av utförda anläggningsarbeten, hantering av ÄTA och ändrad projektering till uppföljning av entreprenörens arbetsmiljöarbete i form av ronder och olycks- & tillbudsrapporter.