Infra Action bidrar när det ska byggas en digital motorväg från Berlin till Luleå!

Infra Action bidrar när det ska byggas en digital motorväg från Berlin till Luleå!

Just nu är vi tre personer från Infraaction YZ som är med i byggandet av en superfiberkabel mellan Berlin och Luleå. En 256 mil lång fiberkabel med en kapacitet på 3 Petabit per sekund håller just nu att rullas ut mellan Berlin och Luleå. Denna superfiberkabel dras både över hav och land är tänkt att locka nya techjättar till Sverige. Sverige och Norden har de senaste åren blivit hemvist för några av världens största techbolag. För att möta de krav som dessa jättar ställer, samt samhällets ökade behov av stabil uppkoppling, bygger GlobalConnect en ny motorväg från Berlin till Luleå. En investering på över en halv miljard kronor. Detta är den enskillt största digitala infrastruktursatsningen i Sverige på 10 år. Vi bidrar med både byggledare och Bas U. Arbetet från Luleå i norr till Trelleborg i söder beräknas vara helt klart strax innan årsskiftet 2022/2023.