Vi är med och firar invigningen av Gubbaberget vindpark

Vi är med och firar invigningen av Gubbaberget vindpark

Det är fantastiskt att som konsult få vara med från första spadtaget till invigning. Det har vi fått vara som byggledare mark i Gubbaberget vindpark. I rollen som byggledare mark har vi från hösten 2021 bevakat byggandet av parken i Ånge kommun. Gubbaberget invigdes våren 2023 och består av 12 vindkraftverk med en total installerad effekt på 75MW.
I rollen som beställarens representant gällande byggledning mark åt RES nordics har vi säkerställt att byggandet blivit enligt handlingarna. Vi har även säkerställt att snöröjningen skötts på ett säkert sätt när tunga transporter rullat in på de nybyggda vägarna.