Vi jobbar även med utbildningar!

Vi jobbar även med utbildningar!

Vi kan stolt meddela att våra medarbetare Fredrik Zetterberg och Ingemar Granhammar är en del av utbildningsgruppen som genomför utbildningen som hålls via SVBRF (Svenska Väg- och Broräckesföreningen)

Kursen riktar sig till besiktningsmän som ska utföra besiktningar av skyddsanordningar för fordon (räcken) åt Trafikverket.

Genomförd utbildning förväntas bli ett krav som Trafikverket kommer att ställa på de som anlitas för besiktningsuppdrag.

Ett kurstillfälle har genomförts i Göteborg med gott resultat och intressanta diskussioner.

Nästa kurstillfälle äger rum i Stockholm den 23/5-23.

Är du intresserad gör du din anmälan på SVBRF:s hemsida!

Räckesbesiktningskurs – SVBRF