Infra Action och den gröna omställningen inom sjöfart.

Vi är med och byggleder när det är dags för Sveriges energiomställning inom sjöfart!

Infra Action och den gröna omställningen inom sjöfart.

FlagshipONE AB, som ägs av Liquid Wind och Ørsted bygger nu Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle och där är vi från Infra action med och byggleder (Via Ramboll). FlagshipONEs första spadtag i Örnsköldsvik markerar inte bara projektets byggstart, utan även de första stegen i en ny grön era inom sjöfart, där storskaliga metanolproduktionsanläggningar kommer att leverera bränsle till en ständigt växande flotta av metanoldrivna fartyg.

FlagshipONE kommer att anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik i nordöstra Sverige. När anläggningen är igång kommer den att producera 50 000 ton elektrobränsle. Anläggningen kommer att återvinna koldioxid och kombinera det med grönt väte, framställt med förnybar el och vatten, för att producera det gröna elektrobränslet elektro-metanol.