Vindkraftpark Nylandsberget OCH Kråktorpet

Kråktorpet och Nylandsberget består tillsammans av 61 Vestas V136 på 3,8 MW vardera, som totalt ger 231 MW. Eolus vind har ingått avtal om försäljning till Aquila Capital till ett värde av över 2,5 miljarder kronor. Infra Action har utfört projekt- och byggledning för vindkraftparkerna i byggskedet och för driftsättning tillsammans med personal från Eolus Vind AB.  Det har innefattat många olika teknikdelar i projektet – uppförande av vindkraftverk, parkernas vägnät, kranplaner, scadabod samt parkernas el- och optonät..

Vindkraftpark Nylandsberget OCH Kråktorpet

Projektfakta

Kund: Eolus Vind AB

Våra tjänster: I entreprenadskedet och driftsättningsskedet, projekt- och byggledning, BAS-P och Entreprenadbesiktning.

Geografi: Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Kontaktuppgifter

Namn: Erik Nilsson

Roll: Projekt- och byggledare

E-post: erik.nilsson@infraaction.se

 

Projektbeskrivning

Kråktorpet och Nylandsberget består tillsammans av 61 Vestas V136 på 3,8 MW vardera, som totalt ger 231 MW. Eolus vind har ingått avtal om försäljning till Aquila Capital till ett värde av över 2,5 miljarder kronor.

Infra Action har utfört projekt- och byggledning för vindkraftparkerna i byggskedet och för driftsättning tillsammans med personal från Eolus Vind AB.  Det har innefattat många olika teknikdelar i projektet – uppförande av vindkraftverk, parkernas vägnät, kranplaner, scadabod samt parkernas el- och optonät..

Många entreprenörer har varit i farten i Västernorrlands skogar, både utländska och lokala företag har utfört arbeten i dessa vindkraftparker. Entreprenaderna har passerat alla årstider. 

Infra Action har tillsatt en besiktningsorganisation och genomfört opartisk besiktning av parkernas fundament, vägnät, kranplaner, scadabod, el och opto. 

Som mest var fyra medarbetare från Infra Action YZ inblandade i projektet och därtill några underkonsulter

Snabbfakta