Västlänken

Västlänken

Västlänken är ett av de största infrastrukturprojekten någonsin i Göteborg och den enskild största satsningen i Västsvenska paketet. Västlänken innebär nybyggnation av en dubbelspårig järnväg i tunnel som går genom centrala Göteborg. Projektet är indelad i fyra olika geografiska deletapper och tre nya stationer, Centralstationen, Haga och Korsvägen. Syftet med projektet är att möjliggöra för genomgående pendel- och regiontågtrafik att gå smidigare genom Göteborg samtidigt som tågen kommer kunna gå oftare och restiderna bli kortare.

Infra Action är mycket stolta över att vara en del av ett så stort och komplext projekt som har många unika utmaningar. Infra Action är aktiva inom Västlänken inom ett flertal olika områden. Uppdragen består för närvarande av att bistå Trafikverket med projekteringsledning på delprojekt centralen, trafiksamordning med fokus på delprojekt korsvägen och Haga samt samordning för uppföljningsmätning för hela projektet.

Carl Maechel arbetar med projekteringsledning på deletapp centralen. ”-Västlänken är ju ett projekt som påverkar stora delar av centrala Göteborg och det är kul att vara en del av det”, säger Carl och fortsätter: ”-Även fast järnvägen kommer gå under mark kommer Västlänken synas även efter byggnationen i form av de nya stationerna, men även genom en del unika konstverk bland annat vid bron över E6”.

 

Trafiksamordningen är en viktig del av projektet, speciellt när byggarbetsplatserna befinner sig i så centrala och vältrafikerade områden. Mattias Hede arbetar med trafiksamordning och beskriver utmaningarna med anpassningarna av trafikanordningarna: ”- Byggarbetsplatserna är belägna centralt i staden ofta i anslutning till större trafikknutpunkter. För att säkerställa framkomlighet under projektets gång måste vi hela tiden ligga före i planeringen och i rätt tid genomföra åtgärder så att varken byggnationen eller trafikanterna påverkas negativt, med hänsyn tagen till alla trafikslag”.

Västlänken är ett ca 8 km lång dubbelspårig järnväg där det går genom både berg och lera. Byggstart för projektet är 2018 och trafikstart 2026, budget 20 miljarder kronor (2009 års budget).

Bild: Trafikverket