Sundsvalls logistikpark

Sundsvalls logistikpark

De investeringar och den infrastruktur som planeras i Sundsvall är den största satsningen på näringsliv och miljö i Sundsvallsregionen på mycket länge. Miljardinvesteringar inom industrin sker samt att nya bostäder byggs. Det betyder att i Sundsvallsregionen sker ett enormt ökat transportbehov. För att klara den ökningen på ett hållbart sätt ställs krav på att infrastrukturen är effektiv och hållbar. Därför byggs Sundsvall Logistikpark.

Thomas Jönsson är projekt- och byggledare med inriktning kvalitet och produktion
Jenny Martinsson är byggledare med inriktning på miljöfrågor
E-post: Thomas.jonsson@infraaction.se och Jenny.martinsson@infraaction.se
Länk till hemsida: https://sundsvalllogistikpark.se/om-slp/

Här kan du se filmer som dokumenterar projektets framdrift: Sundsvall Logistikpark AB – YouTube