Strömsundsbron

Strömsundsbron

Vi älskar broar! Infra Action har fått i uppdrag av Trafikverket att leda uppdraget med byte av snedkablar till hängbron över strömsundet (Strömsundsbron). Beräknad tid för uppdraget 2021-2022. Ingemar Granhammar delägare i Infraaction yz leder uppdraget.