Strömsundsbron

Strömsundsbron

Vi älskar broar! Infra Action har fått i uppdrag av Trafikverket att leda uppdraget med byte av snedkablar till snedkabelbron över strömsundet (Strömsundsbron). Strömsundsbron som är en av världens första moderna snedkabelbroar sträcker sig över strömsundet i norra Jämtland. Efter att Strömsund haft färja över sundet i ca 200år stod bron klar september 1956 och byggdes av den Tyska ingenjören Franz Dischinger. Bron har en längd på 332m, mittspann på 162m, en pylonhöjd på 26m, innehåller 1600 ton stål och har 130 000 nitar. Varje kabel består av 4 delkablar så totalt blir det 60 kablar som ska bytas. Del kablarna är mellan 47-86m långa och väger 3-4,5ton/st. Bytet pågår mellan 2021- till våren 2023.

Bytet pågår mellan 2021- till våren 2023.

Här kan du se filmer som dokumenterar projektets framdrift: