Rämshyttetunneln

Trafikverket bygger nytt järnvägspår förbi Rämshyttetunneln. Rämshyttetunneln är en 167 meter lång tunnel som ligger längs Bergslagsbanan. Den togs i bruk i slutet på 1800-talet och skulle behöva rustas upp ordentligt om trafiken ska fortsätta trafikera spåret. Tunneln är begränsad i både hastighet och bredd. Trafikverket har undersökt möjligheten att istället för att rusta upp tunneln bygga nytt spår förbi den. Då kan hastigheten öka och bredare tåg kan passera. Trafikverket har nu fastställt att en ny järnvägssträckning ska byggas förbi Rämshyttetunneln. Järnvägstunneln och det befintliga spåret planeras därmed också att återställas. Det vill säga att tunneln sätts igen och spåren plockas bort.

Rämshyttetunneln

Trafikverket bygger nytt järnvägspår förbi Rämshyttetunneln.

Rämshyttetunneln är en 167 meter lång tunnel som ligger längs Bergslagsbanan. Den togs i bruk i slutet på 1800-talet och skulle behöva rustas upp ordentligt om trafiken ska fortsätta trafikera spåret. Tunneln är begränsad i både hastighet och bredd.

Trafikverket har undersökt möjligheten att istället för att rusta upp tunneln bygga nytt spår förbi den. Då kan hastigheten öka och bredare tåg kan passera.

Trafikverket har nu fastställt att en ny järnvägssträckning ska byggas förbi Rämshyttetunneln. Järnvägstunneln och det befintliga spåret planeras därmed också att återställas. Det vill säga att tunneln sätts igen och spåren plockas bort.