Nya Skurubron

Nya Skurubron,  En ny bro med motorvägsstandard ska byggas strax söder om den befintliga Skurubron. Vägplanen har föregåtts av flera utredningar, senast en vägutredning. Vägplanen hanterar de befintliga broarna, gång- och cykelvägar, trafikplatserna på vardera sida om Skurusundet, anslutande ramper till den nya bron samt den nya bron. Syftet med projektet är att säkra en god framtida trafikförsörjning av östra Nacka och Värmdö. Värmdöleden (väg 222), är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm och östra Nacka samt Värmdö. En färjeförbindelse finns också från Vaxholm men i övrigt är biltrafikanter beroende av Värmdöleden för att kunna ta sig till och från denna del av regionen.

Nya Skurubron

Nya Skurubron, 

En ny bro med motorvägsstandard ska byggas strax söder om den befintliga Skurubron. Vägplanen har föregåtts av flera utredningar, senast en vägutredning. Vägplanen hanterar de befintliga broarna, gång- och cykelvägar, trafikplatserna på vardera sida om Skurusundet, anslutande ramper till den nya bron samt den nya bron. Syftet med projektet är att säkra en god framtida trafikförsörjning av östra Nacka och Värmdö. Värmdöleden (väg 222), är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm och östra Nacka samt Värmdö. En färjeförbindelse finns också från Vaxholm men i övrigt är biltrafikanter beroende av Värmdöleden för att kunna ta sig till och från denna del av regionen. Skurubron utgör idag en flaskhals och långa köer uppstår ofta både in mot Stockholm och ut mot Värmdö 

Infra Action bistår Trafikverket med en entreprenadbesiktnings organisation för att sköta alla de olika entreprenadbesiktningar som behöver göras för projektet. 

Organisationen består av :

Huvudbesiktningsman Anläggning 

Bitr. besiktningsman Byggnadsverk 

Biträdande besiktningsman system och El 

Biträdande besiktningsman Våg och mark 

Bitr. besiktningsman Grundläggning och geokonstruktioner 

Bitr. besiktningsman VA 

Bitr. bes1ktmngsman Landskap 

Bitr. besiktningsman Stål

Otto Stenvall har rollen som huvudbesiktningsman och är den som hanterar all planering och har i rollen som projekteringsledare arbetat med styrning- och uppföljning av totalentreprenadkontraktet med svenska och internationella entreprenörer och dess projektörer. 

  • Arbeta med besiktningar i detta mycket tekniskt avancerade projekt är en stor utmaning och väldigt stimulerande. Så det ska bli riktigt kul då allt verkligen startar på riktigt nu inom kort. 

När den nya bron är på plats så kommer trafikverket att renovera och bygga om de befintliga broarna. Den södra bron ska göras om till en väg för lokaltrafik med ett körfält i vardera riktningen, den norra bron ska bli en gång- och cykelväg, helt separerad från motortrafik. Enligt plan så ska den nya bron invigas under hösten 2022.