ABB Motors and Generators

ABB Motors and Generators utvecklar och tillverkar riktigt stora motorer och generatorer på upp till 70 MW. Dessa används inom olika industrier, ofta inom olja och gas till pumpar och kompressorer samt inom elkraftindustrin till turbiner för vind, gas, ånga, diesel och hydro.

ABB Motors and Generators

Kategoriansvarig för Kylare – Från köksbordet med världen som arbetsplats 

ABB Motors and Generators utvecklar och tillverkar riktigt stora motorer och generatorer på upp till 70 MW. Dessa används inom olika industrier, ofta inom olja och gas till pumpar och kompressorer samt inom elkraftindustrin till turbiner för vind, gas, ånga, diesel och hydro. För att dessa motorer och generatorer ska fungera optimalt så måste de kylas. Detta åstadkommer man vanligast med s.k. Luft-luft eller luft-vatten-kylare. Infra Actions uppdrag på ABB innebär att driva och utveckla det strategiska inköpet för affärssegmentet ”kylare”. 

Kylaren är en oroligt viktig men också en kostnadsdrivande komponent i leveransen av en komplett anläggning. Leverantörsmarknaden för denna typ av kylare är relativt begränsad. Varje projekt på ABB är dessutom unikt, vilket innebär att varje kylare måste anpassas och optimeras. Luft-luft kylarna används i områden där tillgång till vatten är begränsad, som exempelvis i ökenlandskap. Dessa kylare är dessutom väldigt skrymmande, vilket också begränsar möjligheten till en flexibel men även miljöbesparande logistik. Den begränsade tillgången på alternativa leverantörer innebär att långsiktighet med leverantörerna blir mycket viktigt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar behöver verksamheten integreras på rätt nivå med leverantören samtidigt som öppenhet och gemensamt utvecklingsarbete måste till för att få fram den bästa lösningen. Dessutom måste kostnaden hållas nere för att vara fortsatt konkurrenskraftig.  

Infra Actions uppdrag är att skapa en inköpsstrategi för kylarna. Det handlar om att skapa en långsiktig lösning för ABB:s behov för framtiden, en lösning som inte bara tryggar leveransen och kvalitén utan även är kostnadseffektiv. Lösningen är inte att pressa leverantören på varje krona, den lösningen är förlegad och kortsiktig. Samarbete och förståelse är den viktigaste komponenten. Lösningen är således att skapa ett förtroende och ett ömsesidigt mål där både ABB och underleverantören inte bara överlever, utan utvecklas.  

Då Covid-19 slog till i mars ändrades spelplanen. Normalt träffar man leverantörerna på plats i deras produktion och även leverantören besöker ABB för att få en bättre förståelse för behovet. Detta gäller för befintliga leverantörer, men är extra viktigt i de skeden då man söker nya potentiella leverantörer. För att bedriva ett effektivt inköpsarbete har vi nu fått hitta nya lösningar. Idag bedriver vi inköpsarbetet på en global nivå ifrån köksbordet. Dagliga digitala möten med leverantörer i Holland, England, Tyskland och Italien. Vi söker nya potentiella leverantörer i Indien och Kina. Vi gör fabriksbesök med hjälp av telefonkameran. Vi bevittnar tredjeparts certifieringar inför en leverans av kylare genom WhatsApp. Allt går, bara man har ett öppet sinne och högt i tak.