Lars och Daniel arbetar med det undanskymda på Infraaction!

Bor:

Göteborg och Skövde

Bakgrund

Daniel Klintbäck och Lars Broman arbetar på Infraaction med de lite undanskymda uppdragen gällande drift och underhåll av de kommunala och statliga vägnäten. Lars har varit två år på Infraaction och sitter i Skövde hos Trafikverket och arbetar med området gamla Skaraborg i nuvarande Västra Götaland. Daniel började 2019 på Infraaction och har Göteborgs stad som uppdragsgivare och arbetar som byggledare och schaktkontrollant i nordöstra Göteborg.

Intervju

Uppdragen ni arbetar med ger ofta inte de stora rubrikerna men vad är det som gör drift o underhåll så roligt och engagerande?

Daniel: -”Jag tycker det omfattar ett brett spektra när det gäller arbetsuppgifter och man är ofta involverad i många skeden när det gäller projekten. Samtidigt jobbar man långsiktigt och i nära dialog med beställaren. Man är ute mycket i verkligheten och kan påverka sin vardag mycket”.

Lars: -”Drift och underhåll av vägnätet innebär mycket variation och att lösa olika typer av problem. Just variationen av att kombinera arbete ute i fält med traditionellt kontorsarbete gör att det blir varierande och mycket roligare”.

Beskriv vad ni gör en dag?

Daniel: -”Det är ofta mycket uppföljning av allmänhetens kundsynpunkter (läs problem) samt dialog med driftentreprenören i området. En hel del möten, planering och uppföljning av verksamheten. Det jag gillar mest är att man styr mycket över tiden och sin planering av dagarna men även att det ofta dyker upp akuta problem man behöver ta tag i”.

Lars: -”Är ute och träffar mycket kunder som har synpunkter på vägnätet eller blir påverkade av det på ett eller annat sätt. Planerar dikning, utbyte av trummor och inventerar dessa vägsträckor inför planerade beläggningsarbeten. Lägger sedan in planer för dikning, trumbyten och grusvägsunderhåll i Trafikverkets planeringssystem. Utvärderar olika beläggningsproblem och tittar på åtgärder samtidigt som jag har en tät dialog med projektledaren. Man fungerar som ett bollplank för både beställaren och entreprenören”.

Vad gjorde ni innan ni började på Infraaction?

Daniel: -”Jag arbetade nästan 20 år som entreprenör inom drift och underhåll av vägar vilket därför ligger mig varmt om hjärtat. Gillar dock möjligheten till att komplettera med andra uppdrag som konsultrollen innebär”.

Lars: -”Jag började som asfaltsläggare/anläggare i ungdomen och har sen 2001 jobbat som arbetsledare och platschef inom beläggning och drift och underhåll. Har även arbetat fyra år inom drift och underhåll som beställare på Trafikverket”.

Till sist har ni någon speciell upplevelse att bjuda på?

Daniel: -”Det är inte bara asfalt och schakt om dagarna. Utmed Lärjeån ”jobbar” vi tätt ihop med naturen och i detta fall bävern som dämmer upp och orsakar problem. Jag har varit ute på plats flera gånger och imponerats över bäverns arbete men dock inte lyckats se de skygga djuren. Hoppas jag får se någon av mina ”kollegor” någon dag”, säger Daniel med ett skratt.

Lars: -”Tro det eller ej men jag har faktiskt också stött på bäverproblematik utmed en mindre väg. Jag stod och tittade på hur den påverkat vägen och helt plötsligt föll ett träd ner med ett brak inte långt ifrån där jag stod. Jag blev väldigt förvånad men bävern kände väl på sig att jag skulle inkräkta på dess revir så taktiken blev anfall är bästa försvar”, skämtar Lars.