Charlie Båvensjö

, 48

Projektledare/BAS-U

Bor:

Grillby

Bakgrund

Arbetsmiljösamordning

Intervju

  • Varför ville du börja på Infra Action? 

Via en arbetskollega fick jag information att Infra Action sökte personal. Jag var på intervju samma dag och vi träffade en av våra uppdragsgivare (Sth Exergi) och jag blev anställd. 

  • Hur ser ditt arbete ut på Infra Action? 

Jag arbetar inom arbetsmiljö och hjälper våra kunder/uppdragsgivare att projekten följer lagar och förordningar. Det kan innebära att vara Bas-U vid projekt, vara med vid planering av projekt samt göra logistikutredningar. 

Swedavia vill ha kontroll på arbetsmiljön inom projektet, därför har Swedavia Bas-U ansvaret själva. Mitt uppdrag är handläggare Bas-U för flera projekt inom det stora T5 projektet. 

Mitt uppdrag består bland annat av att kontrollera (för beställaren) att entreprenörer följer de lagar och förordningar som gäller samt arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Kontrollera och godkänna arbetsberedningar så arbetsmoment kan starta. Kontrollera säkerheten på projektet .tex. skalskydd, ID06 och att etableringen har tillräckligt med platser och att personalen håller rent i sina respektive delar, och städar efter sitt arbete. Samordning mellan de olika arbetsgrupperna. Att alla använder grundläggande personlig skyddsutrustning och beaktar och minimerar de risker som finns inom projekten. 

  • Vad har du för förväntningar på framtiden? 

Att få vara med om spännande och roliga projekt 

  • Hur har det varit att vara ny på Infra Action? 

Inga problem, den utrustning som jag har behövt har jag fått, min chef kontaktar mig med jämna mellanrum för att lämna feedback och frågar hur det går. 

  • Hur skulle du beskriva Infra Action för en utomstående? 

Ett ungt hungrigt företag, med korta beslutsvägar. 

  • Beskriv dig själv med tre ord: 

Glad, positiv, lättsam. 

  • Har du någon favoritmusik eller artist som du ofta lyssnar på? 

Jag är allätare när det gäller musik. Från klassisk musik till ”tuggummipop” men vågskålen lutar mer åt rock.  

  • Nämn en film som du tycker mycket om. 

We were soldiers, med Mel Gibson 

  • Du har säkert en dold talang. Vilken? 

Det finns säkert någon, men jag väljer att hålla den för mig själv…… 

  • Avslutningsvis, en ledig lördag, vad gör du då helst? 

2 saker: Är hemma och fixar med huset, samt åker gärna iväg med familjen på äventyr.