Nytt ramavtal

Infra Action skriver hållbart ramavtal med runt 500 beställarorganisationer inom VA, fjällvärme och el.
Vi är peppade nya leverantörer till Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur ekonomisk förening), som representerar medlemsföretag som bedriver verksamheter inom VA, fjärrvärme och el. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa tjänsterna och stöd till våra kunder, ur såväl ett tekniskt som miljömässigt, ekonomiskt och CSR-perspektiv. Så självklart ser Infra Action fram emot att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle tillsammans med våra kunder inom VA, fjärrvärme och el!