Infra Action och Uppsala knyter ännu ett ramavtal

Vi på Infra Action är glada och stolta över vårt senaste ramavtal med Uppsala kommun, Uppsala Vatten & Avfall, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala Utvecklingsfastigheter samt Uppsalahem.

Ramavtalet gäller projekt- och byggledning för anläggning och allmän VA, vilket är vår kärnverksamhet med över hundra specialiserade medarbetare över landet inklusive ett flertal lokalt. Ramavtalet löper från hösten 2024 med möjligheter fyra år framåt och vi ser fram emot fortsatt och utökat gott samarbete med Uppsala kommun. I och med finns det stora möjligheter för dig som vill vara med och bidra till det hos oss på Infra Action. Hör av dig om du är intresserad!

Kontaktperson:

Nicklas Fowler

E: nicklas.fowler@infraaction.se

T: + 46 (0) 72 576 97 23