Björnberget vindkraftpark Ånge

Björnberget vindkraftpark Ånge

Förnyelsebar energi känns viktigt och där vill vi vara med och bidra!

Björnberget i Ånge med sina 60 vindsnurror är en av de största vindkraftsparkerna som byggs i Europa under 2021-2023. Parken som totalt kommer att generera 1.1TWh per år, motsvarar hushållsel för 300 000 hushåll.

Det totala arbetsområdet kommer att innefatta 64 kilometer av nya eller uppgraderade vägar och 130 kilometer kabelförläggning. Uppskattningsvis kommer ungefär 200 personer att vara aktiva inom området under byggfasen.

Parken kommer när den är färdigbyggd att utgöras av 60 st 6.2MW turbiner på den nya Siemens Gamesa 5.X plattformen. Dessa turbiner kommer att ha marknadens nu största rotor på land, vilket kommer att säkra en kostnadseffektiv energiproduktion.

Infra Action bidrar med 3 konsulter på beställarsidan åt RES-group och kommer att utföra projekt- och byggledning för vindkraftparken i byggskedet och för driftsättning tillsammans med personal från RES-group. Projektet innefattar många teknikdelar och många underentreprenörer kommer att vara i farten i skogarna i Ånge. Intill parken har det även byggts ett servicehus där det idag arbetar 8 lokala servicetekniker som sköter underhållet av parken.

Vindkraftsparken planeras att vara i drift under andra halvan av 2023.