070 108 93 00 | info@infraaction.se

Historik

Infra Action må vara en ung konsultkoncern men våra medarbetares yrkesmässiga erfarenheter sträcker sig många årtionden tillbaka. 
Infra Action startade 2017. Moderbolaget grundades efter några år på storbolag och tidigare egen verksamhet. Härifrån drogs stora lärdomar, något som nu appliceras i denna framtidens koncern med de bästa rådgivande ingenjörerna som den svenska marknaden har att erbjuda.  
Förutom moderbolaget finns idag 5st dotterbolag.
  • Infra Action XW AB (Dalarna, Gävleborg och Värmland)
  • Infra Action YZ AB (Västernorrland, Jämland och Västerbotten)
  • Infra Action Gbg AB (Göteborg)
  • Infra Action Sth AB (Stockholm och Mälardalen)
  • Infra Action Legal AB (Sverige)
Kännetecknande för samtliga medarbetare är den stora kompetensen, erfarenheten och det stora engagemanget.  

Vi arbetar kontinuerligt för att göra stor kundnytta genom att erbjuda dom bästa ingenjörerna på marknaden. Vi är framtidens konsult!

Growth & Fun – with a good culture! ​​​​​​

                           Organisationsstruktur: 

Infra Action Sweden

Moderbolag
Ledning av koncernen
Stöd för dotterbolag
Gemensam marknadsbevakning
Gemensam administration

Infra Action XW

Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Värmland


Infra Action YZ

Region Västernorrland
Region Jämtland
Region Västerbotten

Infra Action Gbg

Region Göteborg​​​​​​​


Infra Action Sth

Region Stockholm
Region Mälardalen

​​​​​​​

Infra Action Legal 

Sverige
​​​​​​​