Helena Lavemark

,

32

år

Projektledare

Bor:

Stockholm

Bakgrund

Efter studier till civilingenjör inom industriell ekonomi har Helena varit anställd på Trafikverket där hon började som trainee och efter det haft olika uppdrag och roller, bland annat som projektingenjör och projektledare.

Intervju

Varför ville du börja på Infra Action? 

Jag har alltid velat testa att vara konsult samt att arbeta på ett mindre bolag. Efter att jag arbetat på Trafikverket några år kände jag att det var dags att gå över till den privata sektorn. Då kändes Infra Action som en perfekt match.

Hur ser ditt arbete ut på Infra Action? 

Just nu har jag ett uppdrag på Trafikverket som projektingenjör i projekt kopplade till järnväg och väg. 

Vad har du för förväntningar på framtiden?

Jag ser framemot att utveckla min kompetens inom bl a projektledarskap. Jag hoppas att kunna göra det både via utbildning och uppdrag, hos kund och internt.

Hur har det varit att vara ny på Infra Action? 

Som ny på Infra Action blev jag väl välkomnad och omhändertagen av både chef och anställda. Jag fick direkt ta ett stort eget ansvar, vilket jag såg som positivt.

Beskriv dig själv med tre ord:

Positiv, engagerad och pålitlig 

Berätta mer om ditt/dina projekt.

Jag arbetar just nu i 6 olika projekt på Trafikverkets verksamhetsområde Investering. 4 av projekten är kopplade till Ostkustbanan och olika typer trimningsåtgärder.

Vilka utmaningar tampas du med just nu?

Eftersom jag började mitt uppdrag i april har jag knappt varit på kontoret och träffat de jag arbetar med, då alla på Trafikverket arbetar hemma. Detta är såklart bra för att minska spridningen av covid-19, men det gör det svårt att gå förbi kollegorna och småprata om projekten och utmaningar kopplade till dem. 

Nämn en film som du tycker mycket om: 

Alla filmer om Harry Potter är helt klart mina favoriter.