070 108 93 00 | info@infraaction.se

Infra Action YZ 

Vi har kontor på följande orter och jobbar i hela Norrland​
 • Sundsvall​
 • Umeå​
 • Östersund​
 • Åre​

Focus på beställartjänster inom:​

 • Väg- och Järnväg​
 • Markarbeten​
 • Broar och byggnadsverk​
 • Vind- och vattenkraft​
 • Industri​

Vi erbjuder tjänster så som:​

 • Projekt- och byggledning​
 • Entreprenadbesiktning (väg, mark, anläggning, bro och betong)​
 • Projekteringsledning​
 • Projektadministration (ekonomi, planering, KMA mm)​
 • Byggplatsuppföljning, kvalitetsledning​
 • Arbetsmiljö, BAS P/U, arbetsplatssamordning​
 • Upphandling, inköp, anbud och kalkylstöd​

Vi innehar bl.a. följande behörigheter/certifikat:​

 • Certifierade Bas-P / Bas-U ​
 • Kontrollansvarig behörighet K​
 • Certifierad entreprenadbesiktningsman​
 • Betong klass 1 och UV gjutning​
 • Broinspektion

Referensuppdrag

Sundsvall Logistikpark
Sundsvall Logistikpark AB samordnar byggandet av ett effektivt och hållbart transportnav i Sundsvall där Trafikverket, SCA och Sundsvalls kommun samarbetar. Hela logistikparken innefattar en kobiterminal, etaberlingsytor och en ny containerhamn. 


Vår roll: 
Projektchef, projektledare och byggledare


Vindparker
61st vindkraftverk uppförs i 2 parker (Kråktorpet och Nylandsbergen) i Sundsvallsområdet. Vi som projekt- och byggledare ser till att tillfartsvägar, kranplatser samt fundament byggs och att logistiken fungerar när transporter med verken anländer och dessa ska resas i parkerna.

Vår roll:
Projektledare och byggledare
​​​​​​​

Kontaktpersoner​

Magnus Borgström 
VD


072-574 34 14​
magnus.Borgstrom@
​​​​​​​infraaction.se​

Sundsvall​


Ingemar Granhammar ​
070-108 93 57​
Ingemar.Granhammar@infraaction.se

Umeå​

​​​​​​​
Magnus Ringlöv​
070-272 33 27​
magnus.ringlov@
​​​​​​​infraaction.se

Östersund​

​​​​​​​
Madelene Jonsson​
070-285 13 55​
madelene.jonsson@
​​​​​​​infraaction.se​