070 108 93 00 | info@infraaction.se

Infra Action XW

Vi har kontor på följande orter och jobbar i hela Mellansverige​
 • Gävle​
 • Falun​
 • Torsby

Focus på beställartjänster inom:​

 • Väg- och Järnväg​
 • Markarbeten​
 • VA​
 • Broar och byggnadsverk​
 • Vind- och vattenkraft​
 • Industri

Vi erbjuder tjänster så som:​

 • Projekt- och byggledning​
 • Entreprenadbesiktning (väg, mark, anläggning, bro och betong)​
 • Projekteringsledning​
 • Projektadministration (ekonomi, planering, KMA mm)​
 • Byggplatsuppföljning, kvalitetsledning​
 • Arbetsmiljö, BAS P/U, arbetsplatssamordning​
 • Upphandling, inköp, anbud och kalkylstöd

Vi innehar bl.a. följande behörigheter/certifikat:​

 • Certifierade Bas-P / Bas-U ​
 • Kontrollansvarig behörighet K​
 • Betong klass 1 och UV gjutning​
 • Broinspektion

Referensuppdrag

E16 Dala Järna- Vansbro​

För att öka framkomligheten på sträckan byggs en ny sträckning med mittseparerad 2+1 väg med omkörningsmöjligheter mellan Dala Järna- Vansbro. Sträckningen är ca 7 km och innehåller 3 st. byggnadsverk. ​
Vår roll i projektet har varit samordnande byggledare i en byggplatsuppföljnings åtagande för väg och bro. Vi har även genomfört entreprenadbesiktningen.​
Entreprenad summa ca 160 MKR

Vår roll: 
Biträdande projektledare
Projektledare produktion
Byggplatsuppföljning Mark
Byggplatsuppföljning Bro
Besiktning 

Cirkulationsplatser Mora​

För att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag, byggs bl.a. 3st cirkulationsplatser.​
Vår roll i projektet är samordnande byggledare i en byggplatsuppföljnings åtagande samt att vi utför entreprenadbesiktningen.​
Entreprenad summa ca 30 MKR​

Vår roll: 
Biträdande projektledare
Projektledare produktion
Byggplatsuppföljning Mark
Besiktning

Kontaktpersoner​

Kontaktperson​

Thomas Johansson, VD ​
Telefon:
070-108 93 19​
Email: 
thomas.johansson@
​​​​​​​infraaction.se ​