070 108 93 00 | info@infraaction.se

Infra Action Sth​

Vi har kontor på följande orter:​
  • Sundbyberg​
  • Enköping 

Infra Action Sth erbjuder tjänster inom följande delar:​

  • Projektledning​
  • Projekteringsledning​
  • Byggledning​
  • Besiktning​
  • KA​
  • Bas U och Bas P

Referensuppdrag

Projektledare Bulleråtgärder Gävle
Många fastigheter är idag utsatta för buller och vibrationer från väg och järnvägstrafik vilket påverkar fysisk och psykisk hälsa, välmående samt fastighetsvärde. Projektet arbetar med åtgärder längs med bullerutsatta sträckor i hela Sverige för att minska de skadliga bullernivåerna genom fasadåtgärder på bostadshus, skolor och vårdinrättningar samt byggnation av långa bullerskärmar. I detta projekt agerar vi projektledare i region väst samt region öst.

Vår roll:
Projektledare
Brista Kraftvärmeverk
Stockholm Exergi kommer tillsammans med SÖRAB utveckla en verksamhet för avfallssortering i anslutning till Bristaverket.
I en ny sorteringsanläggning ska hushållens egen sortering kompletteras med en automatiserad sortering för att lyfta ut ännu mer av återvinningsbara material innan avfallet går till förbränning.
I och med detta så ska Stockholm Exergi nu uppföra en ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun.
Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum.
Total byggnads yta ca: 5000m2. Arbetsområdet omfattar ca: 12000m2


Vår roll:
Bas-U/Arbetsmiljösamordning utförande
Platschef/Beställarrepresentant
Projektering Bygg

Kontaktpersoner​

Otto Stenvall
VD ​

​​​​​​​
Telefon:
070-108 93 01​
Email:
otto.stenvall@
​​​​​​​infraaction.se ​

Ulf Lorbeck
Regionchef


Telefon:
073-074 10 36​
Email:
ulf.lorbeck@
​​​​​​​infraaction.se ​