070 108 93 00 | info@infraaction.se

Infra Action Gbg​

Vi har kontor på följande orter:​
 • Göteborg

Tjänsteutbud:​

 • Projektledning​
 • Projekteringsledning​
 • Byggledning​
 • Trafikplanering​
 • Kalkyl/Inköp​
 • Anbudsstöd

Referensuppdrag

Hamnbanan ​


Info om projektet:​ Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs Hamn, är idag enkelspårig. För att klara det ökade behovet av godstransporter på järnväg byggs delar av banan ut till dubbelspår.​
Projektet består av tre deletapper. På etappen Eriksberg-Pölsebo, som är den sista av de tre etapperna, byggs dubbelspår i en ny sträckning genom en tunnel. Tidigare har Kville bangård rustats upp och etappen Pölsebo-Skandiahamnen byggts ut med ytterligare ett spår. ​
 ​
Vår roll: 
 • Projekteringsledare

Marieholmstunneln

Info om projektet​: Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln.​
Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs som en sänktunnel under Göta älv ska ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet. Den ska öka tillgängligheten och minska sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen.​
Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 samt E20 via Partihallsförbindelsen. Tunneln byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. ​

Vår roll:​
 • Projekteringsledare​
 • Samordnande entreprenadledare​

Västlänken​


Info om projektet:​ En järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.​ Underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Skapar plats för fler tåg. Minskar sårbarheten i järnvägssystemet. Gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg​
 ​
Vår roll:​
 • Samordnare väg
 • Trafikanordningar
 • trafikplanering

Kontaktpersoner​

Johan Lundh
VD


Telefon:
073-347 12 11
Email:
johan.lundh@
infraaction.se ​

Johan Edin 
Marknadschef


Telefon:
070-280 07 82​
Email:
johan.edin@
infraaction.se ​

Erik Bengtsson
Personalchef


Telefon:
070-954 75 90​
Email:
​​​​​​​
erik.bengtsson@
infraaction.se ​