Välkommen till Infra Actions nya hemsida!

Det är med stor glädje och stolthet vi idag presenterar vår nya hemsida.

Det är med stor glädje och stolthet vi idag presenterar vår nya hemsida.
Ett enormt arbete har lagts ner och det är vår förhoppning att ni alla ska tycka att den är bra, informativ och speglar oss och vår verklighet.

 

Infra Action-resan har bara börjat!

Infra Action startade hösten 2017 men det var först efter sommaren 2018 som koncernen tog riktig fart. Då startades 4 dotterbolag i Göteborg, Stockholm, Gävle/Falun samt Sundsvall/Östersund. Under 2018 växte koncernen från 1 medarbetare till 25. 2019 startades ytterligare dotterbolag, Legal med kvalificerat inköp/juridik samt Norrbotten samtidigt som befintliga bolag fortsatte sin tillväxt. Vid 2019 års utgång var vi 55 kompetenta och engagerade medarbetare och idag är vi ca 70.

Vår värdegrund är vår ledstjärna och vår dagliga guide i hur vi ska förhålla oss gentemot varandra och gentemot våra kunder och samarbetspartners. Jag kan med stolthet säja att vi i princip alltid klarar att följa vår väg och de få gånger vi inte gör det så pratar vi om det och justerar.

Ett av våra tydligaste mål är att det ska vara skoj att jobba på Infra Action. Skoj, men inte lattjo! Det är stor skillnad mellan skoj och lattjo. Vi vill gärna sprida glädje, munterhet och delaktighet men alltid med seriositet och med omtanke om andra och varandra. Jag hoppas innerligt att vi alltid ska lyckas med detta.

Vi är nu en koncern att räkna med! Vi har ambitionen att växa ytterligare med duktiga och engagerade medarbetare som är beredda att göra allt för att våra kunder fortsatt ska bli nöjda samtidigt som vi sprider både glädje och kunskap i den egna organisationen.

Vi hoppas vår nya hemsida ska bli vår digitala ”hemmaarena”, en plats där vi visar upp vad vi kan och vad vi kan erbjuda till både kunder och nya medarbetare.

Varmt välkommen till Infra Action!